Otomatik Sulama Sistemi

Otomatik sulama sistemi projesi bitkilerin sağlıklı kalması için düzenli olarak sulanmasını sağlayan boru, vana, elektrik bağlantıları ve sprinklerden oluşan sistemlerin projelendirilerek peyzaj alanlarına uygulanmasıdır.
Bitkiler için otomatik sulama sistemi projesi geliştirirken bitkilerin ihtiyaçları ve peyzaj projesinin detayları göz önünde bulundurulmalıdır.

Otomatik Sulama Sistemi Projesi Sunduğu Avantajlar

Otomatik sulama sistemi projesinin sağlamış olduğu en büyük avantaj yaklaşık olarak % 30’a varan bir su tasarrufu sağlamasıdır. Sistem otomatik olarak çalıştığından ne kadar suyun neresi için kullanılacağına sistem karar verir. Suyun savurgan kullanılması engellenerek büyük tasarruflar elde edilir. Otomatik sulama sistemi projesi bir diğer önemli avantajı da bitkilerin düzenli sulanmasına bağlı olarak bitkilerin mantar benzeri hastalıklara yakalanma riskini en aza indirmesidir. Aynı zamanda bitkilerin düzensiz sulamalara bağlı olarak kuruma gibi istenmeyen durumların da önüne geçilmiş olunur. Otomatik sulama sistemi projesinin birçok avantajından birisi de insan emeği ve zamanı konusunda da büyük bir tasarruf sağlamasıdır. Sistemin otomatik olarak çalışmasına bağlı olarak insan emeğine gerek kalmıyor ve buna bağlı olarak da zaman harcanmasına da gerek bulunmuyor.

Otomatik Sulama Sistemi Projesinin Kurulum Aşaması

Otomatik sulama sistemi projesinin sağlıklı bir şekilde çalışması için her şeyden önce profesyonel bir uygulama evresinin oluşması gerekiyor. Sistemin profesyonel bir şekilde kurulması sağlıklı sulama teknikleri için ön koşuldur. Otomatik sulama sistemleri bir hidrofor ve bir depo tarafından beslenmesi gerekir. Kullanılan bitkilerin yapısal özellikleri ve mevsimlere bağlı olarak meydana gelen değişimler tek bir noktadan idare edilecek şekilde tasarlanmalıdır. Zeminlerinin düz ya da engebeli olması da tasarım sırasında göz önünde bulundurulmalıdır.

Yorum gönder